วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

‎ปทรูปสิทธิสังเขป‬ ๖

ปทรูปสิทธิสังเขป ๖
***
๕. อญฺเญ ทีฆาฯ

สระที่เหลือนอกจากรัสสะที่กล่าวมาในสูตรที่ ๔ ชื่อว่า ทีฆะ

----
สระอีก ๕ ตัวที่เหลือ ออกเสียงจบช้ากว่า ใช้เวลาเท่ากับ ๒ มาตรา หรือประมาณ กระพริบตา ๒ ครั้ง จัดเป็นทีฆะ ได้แก่ อา อี อู เอ โอ.
***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น