วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

‪#‎ปทรูปสิทธิสังเขป‬ ๕

ปทรูปสิทธิสังเขป
***
๔. ลหุมตฺตา ตโย รสฺสาฯ
สระ ๓ ตัวที่ออกเสียงจบเร็ว ชื่อว่า รัสสะ.
----
สระ ๘ ตัวนั้น แบ่งออกตามระยะเวลาออกเสียงได้ ๒ ประเภท คือ รัสสะ และ ทีฆะ, โดยสระที่ออกเสียงจบเร็ว ใช้เวลา ๑ มาตรา หรือเทียบเท่ากับเวลาชั่วกระพริบตาหนึ่ง จัดเป็น รัสสะ มีอยู่ ๓ ตัว คือ อ อิ และ อุ.
***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น