วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

สูตรที่ ๒ อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ

สูตรที่ ๒

อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ

อักษรในภาษาบาฬี มี ๔๑ ตัวเท่านั้น เกินกว่านี้ ไม่ใช่ภาษามคธที่บันทีกพระพุทธวจนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น